Výsledky vyhľadávania

 1. kniha

  kniha


 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Starostlivosť o zver v nížinných oblastiach : publikácia vydaná pri príležitosti konania V. ročníka Žitnoostrovských poľovníckych slávností v Báči 14.06.2013-16.06.2013 a X. Žitnoostrovskej konferencie s medzinárodnou účasťou
  Rajský Dušan TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Rajský Matúš
  Figura Arpád
  Garaj Peter TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Slamečka Jaroslav
  Kropil Rudolf TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Lebocký Tibor
  Lukáč Zsolt
  Jurčík Rastislav
  Forejtek Pavel
  Szinger Ján
  Vodňanský Miroslav
  Špakulová Marta
  Šuba Imrich
  Krajniak Dušan
  Ciberej Juraj
  Gašparík Jozef
  Šnirc Július
  Rajský Dušan (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Rajský Matúš (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Figura Arpád (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Garaj Peter (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Bútora Ľubomír (Recenzent)
  Báč : Poľovnícka spoločnosť Diana - Welten , 2013. - 231 s. : far. fotogr., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha


 4. Starostlivosť o zver v nížinných oblastiach : publikácia vydaná pri príležitosti konania V. ročníka Žitnoostrovských poľovníckych slávností v Báči 14.06.2013-16.06.2013 a X. Žitnoostrovskej konferencie s medzinárodnou účasťou
  Rajský Dušan (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Rajský Matúš (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Figura Arpád (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Garaj Peter (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Bútora Ľubomír (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Báč : Poľovnícka spoločnosť Diana - Welten , 2013. - 231 s. : far. fotogr., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha


 5. X. Žitnoostrovná konferencia s medzinárodnou účasťou : zborník referátov a abstraktov. Kaštieľ Báč, 14. jún 2013
  Rajský Matúš (Vedecký redaktor)
  Figura Arpád (Vedecký redaktor)
  Rajský Dušan (Vedecký redaktor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Garaj Peter (Recenzent)
  Vodňanský Miroslav (Recenzent)
  Nitra : Centrum výskumu živočíšnej výroby , 2013. - 115 s. : graf., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha


 6. kniha

  kniha