Výsledky vyhľadávania

 1. Vlastnosti lepeného spoja a ich vplyv na akustickú kvalitu hudobných nástrojov dizertačná práca
  Danihel Miroslav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Danihelová Anna (Školiteľ (konzultant)) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen, 2010. - 103 s. : obr., tab., graf., 3 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 2. Vplyv povrchovej úpravy na akustické vlastnosti sláčikových hudobných nástrojov dizertačná práca
  Kajánek Peter TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Danihelová Anna (Školiteľ (konzultant)) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Ružinská Eva (Školiteľ (konzultant)) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2010. - 98 s. : 64 obr., 15 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 3. Fyzikálne a akustické charakteristiky smrekového a javorového dreva z vybraných lokalít SR a ich vplyv na tónovú kvalitu husľových dosiek : dizertačná práca
  Horčin Peter TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Danihelová Anna (Školiteľ (konzultant)) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen, 2009. - 91 s. : obr., tab., fot., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 4. Identifikácia príčin nekvalitného opracovania javora a návrh na odstránenie daného javu : záverečná správa
  Čunderlík Igor TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene
  . (1993), s. 13
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha