Výsledky vyhľadávania

 1. Elektronické praktikum z mykológie elektronický zdroj
  Gáperová Svetlana
  Gáper Ján TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Michalíková Alžbeta
  Beck Terézia
  Hlaváč Pavol (Recenzent)
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica , 2019. - 110 s. [CD-ROM] : graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Štruktúrna botanika a mykológia elektronický zdroj
  Gáperová Svetlana
  Gáper Ján TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Trhan Peter
  Kontrišová Oľga (Recenzent)
  Juhásová Gabriela (Recenzent)
  Čadek Peter (Recenzent)
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica , 2016. - 292 s. [CD-ROM]
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Atlas lesnícky významných húb rastúcich v porastoch VšLP TU vo Zvolene elektronický zdroj
  Hlaváč Pavol TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Pavlík Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Kunca Andrej (Recenzent)
  Kodrík Milan (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 159 s. [CD-ROM] : fareb. fotogr.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  kniha

  kniha