Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv diskontnej sadzby na plnenie funkcií lesa abstrakt
  Výbošťok Jozef TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Merganič Ján (Školiteľ (konzultant))
  Zborník anotácií 57. lesníckej konferencie ŠVOČ : Zvolen, 5.4.2017. S. 29. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2017 / Lieskovský Martin 1978-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 2. Impact of the tax policy on the non-wood forest functions financing from forest enterprise´s own resources abstract
  Giertliová Blanka TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Dobšinská Zuzana TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Proceedings of extended abstracts : international IUFRO symposium Cross-sectoral policy impacts on managerial economics and accounting in forestry : Sarajevo, 4th - 6th May, 2015. P. 8-10. - Sarajevo : University of Sarajevo, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 3. Spoločenská akceptácia integrácie verejnoprospešných funkcií do trhového mechanizmu
  Taraba Marián
  Šálka Jaroslav TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Blažková Silvia TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Stadtherr Igor TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  / Sarvašová Zuzana 1973- ; Šálka Jaroslav 1972- Integrácia úžitkov verejnoprospešných funkcií lesov do trhového mechanizmu - teórie a zahraničné skúsenosti. S. 191-206 [1,04 AH]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 4. The financing resources in relation to non-production functions of forests
  Hajdúchová Iveta TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Intercathedra : annual bulletin of plant-economic department of the European wood technology university studies. No. 22 (2006), p. 34-37
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 5. About a possibility to value non-wood benefits of Slovak forests by means of modified discounting
  Holécy Ján TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Biologické, technické a ekonomické princípy obhospodarovania lesov pre ich nepretržitý rozvoj. S. 427-432. - Bratislava : SAP, 1996 / Petráš Rudolf ; Lesnícky výskumný ústav
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. kniha

  kniha


 7. Diskontné faktory pre projekty využívania všeužitočných funkcií lesov na Slovensku a v Čechách
  Holécy Ján TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia : zborník vedeckých prác Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, 36/1994. S. 177-188. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1994
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha


 8. Využitie výsledkov výskumu protieróznej funkcie lesa pri obhospodarovaní bukových a zmiešaných porastov
  Midriak Rudolf TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Obhospodarovanie bukových a zmiešaných porastov s prímesou buka : Zborník referátov zo seminára. (1994), s. 96-104
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha