Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum a vývoj novej technológie na hasenie lesných a iných požiarov : správa o vecnom riešení pre záverečnú oponentúru za roky 2000-2003. VTP 325/2000
  Krakovský Alexander TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Chromek Ivan TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2004. - 1 elektronický optický disk
  xkni - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor