Výsledky vyhľadávania

 1. Stanovenie kritických záťaží ako ekologických limitov vybraných lesných ekosystémov ovplyvňovaných imisiami : vedecká monografia
  Kandrík Radoslav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Kunca Vladimír TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Škvarenina Jaroslav (Recenzent)
  Minďaš Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 82 s. : graf., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 2. Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia XI. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
  Kontrišová Oľga (Vedecký redaktor) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zacharová Andrea (Vedecký redaktor) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Váľka Jozef (Vedecký redaktor) SAVEKLES - Ústav ekológie lesa
  Kontriš Jaroslav (Recenzent)
  Stašiov Slavomír (Recenzent)
  Gregor Juraj (Recenzent)
  Samešová Dagmar (Recenzent)
  Benčaťová Blažena (Recenzent)
  Veľková Veronika (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - 182 s. : obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 3. Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia X. : zborník príspevkov z konferencie
  Kontrišová Oľga (Vedecký redaktor) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Marušková Andrea (Vedecký redaktor) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Váľka Jozef (Vedecký redaktor) SAVEKLES - Ústav ekológie lesa
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2011. - 191 s. : obr., tab., graf.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 4. Technológia životného prostredia. 2. časť
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ladomerský Juraj TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Hroncová Emília TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Mozolová Katarína (Vedecký redaktor)
  Hutňan Miroslav (Recenzent)
  Gánovská Martina (Recenzent)
  Harmanec : Vojenský kartografický ústav , 2010. - 151 s. : Obr., tab.
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 5. Lesy Slovenska a znečistenie ovzdušia
  Minďaš Jozef
  Škvarenina Jaroslav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Priwitzer Tibor
  Šály Rudolf TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Pavlenda Pavel
  Čaboun Vladimír
  Kmeť Jaroslav TUZLFF - Katedra fytológie
  Závodský Dušan
  Pavlendová Hana
  Maňkovská Blanka
  Sedmáková Denisa
  Kunca Vladimír TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Minďaš Jozef (Vedecký redaktor)
  Škvarenina Jaroslav (Vedecký redaktor) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Ladomerský Juraj (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Novotný Július (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen : Ecological & Forestry Research Agency : Technická univerzita vo Zvolene : Lesnícky výskumný ústav , 2004. - 137 s.
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  počítačový súbor

  počítačový súbor