Výsledky vyhľadávania

 1. Ektomykorízne makromycéty v monokultúrnych smrečinách rôzneho veku na bývalej poľnohospodárskej pôde - zhodnotenie za rok 2016
  Luptáková Eva TUZFE - Fakulta ekológie a environmentalistiky
  Mihál Ivan
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 63, č. 3 (2018), s. 195-205
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 3
  článok

  článok

 2. Fenologické prejavy autochtónnych populácií smreka obyčajného (Picea abies (L.) Karst.) v Arboréte Borová hora
  Škvareninová Jana TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  / Lukáčik Ivan 1955- ; Sarvašová Ivana 1972- Dendroflóra strednej Európy - využitie poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi : zborník bol vydaný pri príležitosti 50. výročia založenia Arboréta Borová hora Zvolen, 10.–11. jún 2015. S. 301-310. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 3. Vplyv výluhov dreveného uhlia na klíčenie semien smreka obyčajného (Picea abies (L.) Karst.)
  Kontrišová Oľga TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Hybská Helena TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ollerová Hana TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zacharová Andrea TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Cudráková Zuzana
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia XII. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. S. 97-106. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Kontrišová Oľga 1943- ; Zacharová Andrea 1980- ; Ollerová Hana 1974- ; Váľka Jozef 1952- ; Kontriš Jaroslav 1940- ; Gregor Juraj 1953- ; Samešová Dagmar 1956- ; Hybská Helena 1962- ; Benčaťová Blažena 1957- ; Veľková Veronika 1974-
  xcla - ČLÁNKY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 4. Importance of coarse woody debris (CWD) for moisture control and survival of Norway spruce seedlings
  Pichlerová Magdaléna TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Homolák Marián TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Pichler Viliam TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Kurjak Daniel TUZLFF - Katedra fytológie
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Polish journal of ecology. Vol. 61, no. 3 (2013), p. 471-476
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 5. Distribúcia vybraných ťažkých kovov do biomasy semenáčikov Picea abies (L.) Karst. z náletu po jednorázovej aplikácii drevného popola
  Zacharová Andrea TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ollerová Hana TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Kontrišová Oľga TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Kontriš Jaroslav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Studia Oecologica. Roč. 7, č. 1 (2013), s. 13-17
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. Vyhodnotenie fenologických fáz proveniencií smreka obyčajného (Picea abies (L.) Karst.) v chránenom areáli Arboréta Borová hora abstrakt
  Kiss Tomáš TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Škvareninová Jana TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012 : zborník abstraktov. S. 54. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 7. Limitácia transpirácie smreka (Picea abies (L.) Karst) počas suchého vegetačného obdobia v porovnaní s vlhkým vegetačným obdobím v podhorskej oblasti Poľany
  Kovalčíková Dana TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Střelcová Katarína TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 : sborník příspěvků. S. 48-51. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 8. Vplyv drevného popola na obsah makroprvkov v juvenilných jedincoch smreka obyčajného
  Zacharová Andrea TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Kontrišová Oľga TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Kontriš Jaroslav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Ollerová Hana TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Vol. 26 (2012), s. 61-65
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 26
  kniha

  kniha

 9. Fenologické vlastnosti vybraných proveniencií smreka obyčajného (Picea abies (L.) Karst.) v pomeroch Zvolenskej kotliny
  Kiss Tomáš TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Benčať Tibor TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Škvareninová Jana TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2011 : aktuálne otázky štúdia introdukovaných drevín : zborník referátov z vedeckej konferencie, 22. november 2011. S. 94-99. - Mlyňany : Arborétum Mlyňany SAV, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok