Výsledky vyhľadávania

 1. Svietidlá poster : priemyselný dizajn v kontexte vysokoškolského vzdelávania
  Kožuško Peter TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Nábytok 2010 : emócie v dizajne : 8. sympózium s medzinárodnou účasťou : zborník referátov. 1 s. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Zvýšený prechodový odpor ako príčina [po]žiarov žiarivkových svietidiel
  Nemec Jozef TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Krajčovičová Jana (Recenzent)
  Ochrana osôb a majetku : 1. medzinárodný zborník vedeckých prác. S. 52-61. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 3. Návrh a hodnotenie vhodnosti osvetlenia v pracovnom prostredí podľa platných noriem
  Hnilica Richard TUZFTVTM - Katedra výrobných technológií a materiálov
  Humánne riziká v priemysle spracovania dreva : kolokvium ku grantovej úlohe VEGA 1/3445/06 : zborník príspevkov. S. 23-29. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok