Výsledky vyhľadávania

 1. Komoda SENZA : dizajn č. 28737. Vestník ÚPV SR č. 07/2020
  Bakšová Marta TUZDFMDG - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  Bakša Ján TUZDFMDG - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky , 2020. - 2 s. : 6 fotogr.
  xkni - KNIHY
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/14-2020
  počítačový súbor

  počítačový súbor