Výsledky vyhľadávania

 1. Analysis of furniture selling places in Croatia, Slovenia and Slovakia
  Pirc Barčić Andreja
  Motik Darko
  Paluš Hubert TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Klarić Kristina
  Liker Kristinka
  Oblak Leon
  Drvna industrija : znanstveni časopis za pitanja drvne technologije. Vol. 67, broj 3 (2016), s. 257-262
  xcla - ČLÁNKY
  http://drvnaindustrija.sumfak.hr/pdf//Drv%20Ind%20Vol%2067%203%20Pirc%20Barcic.pdf
  kniha

  kniha

 2. Metodika výskumu zameraného na spokojnosť zákazníkov a dodatkové služby vo vybranej predajni nábytku
  Drličková Eva TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Teória a prax manažmentu vo výučbe `03. S. 50-54. - Žilina : Žilinská univerzita, 2003
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 3. Výsledky výskumu preferencií a nákupného rozhodovania sa pri kúpe nábytku u potencionálnych zákazníkov
  Kusá Alena TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zaušková Anna TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. Roč. 1, č. 2 (2003), s. 34-35
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 4. Analysis of furniture sales on the European market
  Šupín Mikuláš TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Ways for improving woodworking industry for transitional economics : proceedings of the international symposium, Preddvor, Slovenia, June 6-9, 2001. P. 1-6. - Ljubljana : University of Ljubljana, 2001
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 5. D-nábytok a jeho desaťročné pôsobenie
  Dedinská Kvetoslava TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Možnosti uplatnenia nábytkárskych a drevárskych výrobkov Slovenska najmä na zahraničných trhoch : zborník z vedeckého kolokvia Obchod 2000. S. 45-49. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 / 1953- ; Šupín Mikuláš 1953-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 6. Maloobchod - dôležitý článok distribučného systému
  Kusá Alena TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Nusková Jana TUZREK - Rektorát
  Zaušková Anna TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Možnosti uplatnenia nábytkárskych a drevárskych výrobkov Slovenska najmä na zahraničných trhoch : zborník z vedeckého kolokvia Obchod 2000. S. 40-44. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 / 1953- ; Šupín Mikuláš 1953-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 7. Zahraničný obchod s nábytkom
  Šupín Mikuláš TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Možnosti uplatnenia nábytkárskych a drevárskych výrobkov Slovenska najmä na zahraničných trhoch : zborník z vedeckého kolokvia Obchod 2000. S. 30-39. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 / 1953- ; Šupín Mikuláš 1953-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 8. Osobný predaj ako súčasť distribúcie v marketingovom mixe
  Kusá Alena TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zaušková Anna TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Lemma Tilahun TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Logisticko-distribučné systémy : zborník referátov z 1. Medzinárodnej konferencie... Zvolen, máj 1999. S. 82-87. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 9. Výsledky prieskumu preferencií zákazníkov pri nákupe nábytku
  Kusá Alena TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  50 rokov vysokoškolského drevárskeho štúdia 1949-1999 : medzinárodná konferencia Zvolen, 27.-28. septembra 1999. Zborník referátov, Sekcia č. 4 - Ekonomika a riadenie podnikov DSP. S. 124-130. - Zvolen : Technická univerzita, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  (4) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha