Výsledky vyhľadávania

 1. Poznatky z analýz koreňov buka z hľadiska jeho statickej stability
  Kodrík Jozef TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Les - drevo - životné prostredie '97 : Sekcia č.l: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group No 1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection / Križová, E. - Kodrík, J.[zost.]. (l997), s. 245-251
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 2. Stabilizačný účinok vybraných druhov drevín brehových porastov
  Jakubisová Mariana TUZARB - Arborétum
  Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou. S. 135-140 / Ostrovský Radovan ; Kobza Marek ; Hrubík Pavel 1941- ; Ivanová Helena. - Nitra : Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 3. Selected morphological parameters of root systems of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) natural regeneration on the coarse woody debris in NNR Babia hora
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Vencurik Jaroslav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Beskydy. Roč. 2, č. 1 (2009), s. 21-28
  xcla - ČLÁNKY
  (6) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 4. Porovnanie koreňových sústav buka lesného produkovaného rôznymi technológiami
  Sarvašová Ivana TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene. S. 23-29. - Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2009 / Štefančík Igor 1960- ; Kamenský Martin
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. Vplyv stupňa rozkladu moderového dreva na vybrané parametre jemných koreňov prirodzenej obnovy smreka v NPR Babia hora
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Szeghö Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Beskydy. Roč. 1, č. 2 (2008), s. 135-141
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-2
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 6. Comparison of the root system architecture between windthrown and undamaged spruces growing in poorly drained sites
  Štofko Peter TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Kodrík Milan TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Journal of forest science. Vol. 54, no. 4 (2008), p. 150-160. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 4
  2008: 1-6
  kniha

  kniha

 7. Structure of the root system of spruces growing in waterlogged sites
  Štofko Peter TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Ekológia a environmentalistika : zborník príspevkov doktorandov z 5. Študentskej vedeckej konferencie. S. 59-65. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2008 / Marušková Andrea ; Vanek Miroslav 1980-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 8. Hrúbková štruktúra koreňových systémov prirodzenej obnovy smreka na moderovom dreve a minerálnej pôde
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Management of forests in changing environmental conditions. P. 403-408. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2007 / Saniga Milan 1951- ; Jaloviar Peter 1970- ; Kucbel Stanislav 1976- ; Katedra pestovania lesa
  xcla - ČLÁNKY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Porovnanie biometrických znakov prirodzenej obnovy smreka na moderovom dreve v NPR Babia hora a ochrannom lese v masíve Prašivá
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Szeghö Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Beskydy, 20. S. 149-154. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok