Výsledky vyhľadávania

 1. Dynamické zmeny štruktúry, regeneračné procesy a zmena objemu mŕtveho dreva v rámci vývojového cyklu bukového pralesa NPR Stužica (časová štúdia)
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Pittner Ján TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Filípek Michal TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Sedmáková Denisa TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Vencurik Jaroslav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Bruchánik Rudolf (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 61 s. : 44 obr., 15 tab.
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 2. Štruktúra, produkcia bio- a nekromasy a regeneračné procesy bukových pralesov NPR Havešová a Kyjov (časová štúdia)
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Pittner Ján TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Sedmáková Denisa TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Vencurik Jaroslav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Bruchánik Rudolf (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 54 s. : 29 obr., 7 tab.
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 3. Priestorové vzťahy v krajine : vybrané kapitoly
  Miklós László TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Špinerová Anna TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Hrnčiarová Tatiana (Recenzent)
  Hynek Alois (Recenzent)
  Izakovičová Zita (Recenzent)
  Harmanec : VKÚ , 2013. - 159 s. : obr., tab.
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (5) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 4. Priestorová diverzita krajiny : záverečná správa inštitucionálneho projektu AE-II 3402
  Špinerová Anna TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Miklós László TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Banská Štiavnica : Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene , 2007. - 64 s.
  xkni - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor