Výsledky vyhľadávania

 1. Morfometrická analýza georeliéfu ako podklad pre návrh protieróznej ochrany (modelové územie Prenčov)
  Martinková Alena
  Kočická Erika TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  / Diviaková Andrea 1973- ; Petrovič František 1977- ; Terek Jozef ; Izakovičová Zita 1959- Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia : zborník vedeckých príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 12.9.2013, Zvolen. S. 222-224. - Zvolen : Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Použitie termovízie pri pokusnom meraní povrchovej teploty svahov lesných ciest protierózne zabezpečených biotechnickými metódami
  Hríb Miroslav TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Krajinno-ekologické aspekty lesníckych stavieb : Zborník referátov zo seminára. (1994), s. 25-29
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha