Výsledky vyhľadávania

 1. Dendromasa - biopalivo pre výrobu tepla a elektrickej energie elektronický zdroj
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Banski Adrián TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Jandačka Jozef (Recenzent)
  Longauer Jaroslav (Recenzent)
  Nemcová Silvia (Návrhár úpravy sadzby / Maketista)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 171 s. [CD-ROM] : far. fotogr., graf., obr., sch., tab., príl.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (4) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Financovanie 2012. Lesy - drevo elektronický zdroj : medzinárodná vedecká konferencia 22. november 2012
  Hajdúchová Iveta (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Kolenka Ivan (Recenzent)
  Šulek Rastislav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - CD-ROM, 158 s. : graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Biomasa a riziká pri jej spracovaní elektronický zdroj : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie
  Suchomel Jozef (Vedecký redaktor) TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Belanová Katarína (Vedecký redaktor) TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Slančík Martin (Vedecký redaktor) TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Goglia Vlado (Recenzent)
  Dzurenda Ladislav (Recenzent)
  Sowa Janusz M. (Recenzent)
  Suchomel Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - CD-ROM, 37 s. : obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Biomasa a riziká pri jej spracovaní elektronický zdroj : zborník vedeckých prác
  Suchomel Jozef (Vedecký redaktor) TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Belanová Katarína (Vedecký redaktor) TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Slančík Martin (Vedecký redaktor) TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Goglia Vlado (Recenzent)
  Dzurenda Ladislav (Recenzent)
  Sowa Janusz M. (Recenzent)
  Suchomel Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - CD-ROM, 275 s. : obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Kolokvium ku grantovým úlohám VEGA elektronický zdroj
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Mojžišková Michaela (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Balog Karol (Recenzent)
  Hegedűsová Alžbeta (Recenzent)
  Horbaj Peter (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Vollmannová Alena (Recenzent)
  Bálintová Magdaléna (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2011. - 1 elektronický optický disk [136 s.] : obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor