Výsledky vyhľadávania

 1. Vyhodnotenie odstrelu raticovej zveri v poľovnom revíri Školského lesného podniku Technickej univerzity Zvolen vo vzťahu k produkcii diviny a hodnotenie tržieb z realizácie produkcie za obdobie rokov 1965-1998
  Pataky Tibor TUZSLP - Vysokoškolský lesnícky podnik
  Lebocký Tibor TUZSLP - Vysokoškolský lesnícky podnik
  Výsledky obhospodarovania účelových poľovných revírov v ŠLP TU vo Zvolene v poľovníckej sezóne 1998/99 : zborník referátov z odborného seminára konaného dňa 14.5.1999 na Katedre ochrany lesa a poľovníctva LF TU vo Zvolene. S. 64-72. - Zvolen : Technická univerzita, 1999 / Garaj Peter 1951-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha