Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy akustického spektra elektronický zdroj : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings
  Čulík Martin (Vedecký redaktor) TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Anna (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2021. - 138 s. [CD-ROM]
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  časopis

  časopis

 2. Nové trendy akustického spektra elektronický zdroj : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings. mimoriadne vydanie zborníka pri príležitosti 30. výročia SKAS
  Čulík Martin (Vedecký redaktor) TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Anna (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2020. - 153 s. [CD-ROM] : fotogr., graf., obr., sch., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  časopis

  časopis

 3. Nové trendy akustického spektra elektronický zdroj : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings
  Čulík Martin (Vedecký redaktor) TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Anna (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 208 s. [CD-ROM] : fotogr., graf., obr., sch., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  časopis

  časopis

 4. Nové trendy akustického spektra elektronický zdroj : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings
  Čulík Martin (Vedecký redaktor) TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Anna (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 155 s. [CD-ROM] : graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  časopis

  časopis

 5. Material - Acoustics - Place 2013 elektronický zdroj : 8th international conference, September 18-20, 2013, Zvolen - Slovakia. book of abstracts
  Čulík Martin (Vedecký redaktor) TUZDF - Drevárska fakulta
  Čulík Martin (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent)
  Flimel Marián (Recenzent)
  Hockicko Peter (Recenzent)
  Němec Miroslav (Recenzent)
  Rychtáriková Monika (Recenzent)
  Obdržálek Jan (Recenzent)
  Ružinská Eva (Recenzent)
  Syrový Václav (Recenzent)
  Štubňa Igor (Recenzent)
  Šebok Ján (Recenzent)
  Tomašovič Peter (Recenzent)
  Žiaran Stanislav (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2013. - CD-ROM, 32 p.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  kniha

  kniha

 6. Ochrana osôb a majetku elektronický zdroj : 4. medzinárodný zborník vedeckých a odborných prác
  Kačíková Danica (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Orémusová Emília (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Kačík František (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Tuček Ján (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent)
  Kačíková Danica (Recenzent)
  Marková Iveta (Recenzent)
  Ščurek Radomír (Recenzent)
  Chromek Ivan (Recenzent)
  Majlingová Andrea (Recenzent)
  Mitterová Iveta (Recenzent)
  Mračková Eva (Recenzent)
  Orémusová Emília (Recenzent)
  Polakovič Peter (Recenzent)
  Tereňová Ľudmila (Recenzent)
  Veľková Veronika (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - CD-ROM, 153 s. : graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  http://www.tuzvo.sk/files/DF/katedry_df/kpo/zbornik-oom_2013.pdf
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Experimenty z akustiky elektronický zdroj : učebný text pre gymnáziá
  Němec Miroslav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Krišťák Ľuboš TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Danihelová Anna (Recenzent)
  Hockicko Peter (Recenzent)
  Zvolen : Data Service , 2013. - DVD-ROM : zvuk, far.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Material - Acoustics - Place 2012 elektronický zdroj : 7th international conference, September 12-14, 2012, Zvolen - Slovakia. book of abstracts
  Čulík Martin (Vedecký redaktor) TUZDF - Drevárska fakulta
  Čulík Martin (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent)
  Flimel Marián (Recenzent)
  Hockicko Peter (Recenzent)
  Němec Miroslav (Recenzent)
  Rychtáriková Monika (Recenzent)
  Košúth Stanislav (Recenzent)
  Obdržálek Jan (Recenzent)
  Ružinská Eva (Recenzent)
  Syrový Václav (Recenzent)
  Štubňa Igor (Recenzent)
  Šebok Ján (Recenzent)
  Tomašovič Peter (Recenzent)
  Žiaran Stanislav (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2012. - CD-ROM, 40 p.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Rizikové látky v environmentálnej technike 2012 elektronický zdroj : (aktuálna legislatíva pre potreby praxe a vzdelávania). Zvolen, 8. november 2012. zborník príspevkov z kolokvia
  Ružinská Eva (Vedecký redaktor) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Starecki Andrzej (Recenzent)
  Boruszewski Piotr (Recenzent)
  Borysiuk Piotr (Recenzent)
  Jabłoński Marek (Recenzent)
  Marčok Milan (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent)
  Marková Iveta (Recenzent)
  Mitterová Iveta (Recenzent)
  Neupauerová Andrea (Recenzent)
  Ružinská Eva (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - CD-ROM, 78 s. : obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor