Výsledky vyhľadávania

 1. Protipožiarna ochrana a bezpečnosť elektronický zdroj : videopríručka k vybranej problematike
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Majlingová Andrea TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Makovická Osvaldová Linda (Recenzent)
  Lieskovský Martin (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 23 s. [DVD-ROM] : fareb., zvuk (13:32:57)
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Manažment a taktika hasenia požiarov v prírodnom prostredí elektronický zdroj
  Majlingová Andrea TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Dritomský Marián
  Kapusniak Jaroslav
  Monoši Mikuláš (Recenzent)
  Pokorný Jiří (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 140 s. [CD-ROM] : fotogr., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Konštrukcie drevostavieb a ich správanie sa pri požiari elektronický zdroj
  Tereňová Ľudmila TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Dúbravská Katarína TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Osvald Anton (Recenzent)
  Štefko Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 97 s. [CD-ROM] : 68 obr., 14 tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (6) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Modelovanie vnútorných požiarov s využitím výsledkov progresívnych metód požiarneho inžinierstva elektronický zdroj
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Majlingová Andrea TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Veľková Veronika TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zachar Martin TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Osvald Anton (Recenzent)
  Oravec Milan (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 147 s. [CD-ROM] : 59 obr., 6 tab., príl.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (6) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (4) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Protipožiarna ochrana a bezpečnosť elektronický zdroj
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Majlingová Andrea TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Chromek Ivan TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Mitterová Iveta TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Mračková Eva TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Orémusová Emília TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Tereňová Ľudmila TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Veľková Veronika TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zachar Martin TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Oravec Milan (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Pokorný Jiří (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 398 s. [CD-ROM] : obr., tab. grafy, schémy
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Manažment rizík požiarov v prírodnom prostredí elektronický zdroj : zborník vedeckých prác
  Majlingová Andrea (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Toman Boris (Vedecký redaktor)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Balog Karol (Recenzent)
  Kačíková Danica (Recenzent)
  Kelemen Miroslav (Recenzent)
  Poledňák Pavel (Recenzent)
  Bratislava : Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR , 2015. - 108 s. [CD-ROM] : far. fotogr., graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Ochrana osôb a majetku elektronický zdroj : 4. medzinárodný zborník vedeckých a odborných prác
  Kačíková Danica (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Orémusová Emília (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Kačík František (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Tuček Ján (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent)
  Kačíková Danica (Recenzent)
  Marková Iveta (Recenzent)
  Ščurek Radomír (Recenzent)
  Chromek Ivan (Recenzent)
  Majlingová Andrea (Recenzent)
  Mitterová Iveta (Recenzent)
  Mračková Eva (Recenzent)
  Orémusová Emília (Recenzent)
  Polakovič Peter (Recenzent)
  Tereňová Ľudmila (Recenzent)
  Veľková Veronika (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - CD-ROM, 153 s. : graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  http://www.tuzvo.sk/files/DF/katedry_df/kpo/zbornik-oom_2013.pdf
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Ochrana osôb a majetku elektronický zdroj : 3. medzinárodný zborník vedeckých a odborných prác
  Kačíková Danica (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Orémusová Emília (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Dúbravská Katarína (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Kačík František (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Poledňák Pavel (Recenzent)
  Kačíková Danica (Recenzent)
  Marková Iveta (Recenzent)
  Olšár Ladislav (Recenzent)
  Ščurek Radomír (Recenzent)
  Polakovič Peter (Recenzent)
  Chromek Ivan (Recenzent)
  Majlingová Andrea (Recenzent)
  Mitterová Iveta (Recenzent)
  Mračková Eva (Recenzent)
  Orémusová Emília (Recenzent)
  Tereňová Ľudmila (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - CD-ROM, 142 s.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Kolokvium ku grantovým úlohám VEGA elektronický zdroj
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Mojžišková Michaela (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Balog Karol (Recenzent)
  Hegedűsová Alžbeta (Recenzent)
  Horbaj Peter (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Vollmannová Alena (Recenzent)
  Bálintová Magdaléna (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2011. - 1 elektronický optický disk [136 s.] : obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Od Projektu protipožiarnej ochrany lesa vo Vysokých Tatrách po vetrovej kalamite po zmeny legislatívy v oblasti ochrany lesov pred požiarmi v podmienkach Slovenskej republiky elektronický zdroj
  Hlaváč Pavol TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Chromek Ivan TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Majlingová Andrea TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Osvald Anton TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Kmeť Jaroslav (Recenzent)
  Marková Iveta (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2009. - 145 s. [CD-ROM] : obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor