Výsledky vyhľadávania

 1. Celouniverzitné pracoviská
  Klacko Štefan TUZREK - Rektorát
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Polakovič Peter TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Šulek Ján TUZSLP - Vysokoškolský lesnícky podnik
  Lukáčik Ivan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Poláčiková Alena TUZSLDK - Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU
  Gecovič Miroslav TUZCIT - Centrum informačných technológií
  Ohanka Jaroslav TUZVDL - Vývojové dielne a laboratóriá
  Vlček Pavol TUZCDV - Centrum ďalšieho vzdelávania
  Šiagi Martin TUZSDJ - Študentský domov a jedáleň Ľudovíta Štúra
  Fekiačová Eva TUZVYD - Vydavateľstvo TU
  Lejsalová Oľga (Prekladateľ) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Michaleková Monika (Prekladateľ) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Mikolajová Zuzana (Prekladateľ) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Tereňová Jana (Prekladateľ) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Technická univerzita vo Zvolene. S. 270-319. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Jazyk nemecký : Učebné texty a cvičenia
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Klaudová Anna TUZDFJA
  . (1997), s. 234
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 3. Katedra jazykov
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Drevo. Roč. 52, č. 7/8 (1997), s. 164-165
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 4. Nové normy pre čalúnený nábytok : Preklad príspevku p. J. Bernhardta
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Čalúnnické dni - Dynamický sedací nábytok : Zborník prednášok z vedeckej činnosti seminára. (1996), s. 35-37
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 5. Über die Haufbildungauf der leiterförmigen Gefässdurchbrechung der Buche
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  Holztechnologie. Roč. 30, č. 2 (1996)
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 6. Podnikové plánovanie = Unternehmungsplanung : Skriptum
  Kníže Jiří TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  . (1995), s. 151
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 7. Über die Hautbildung auf der leiterförmigen Gefässdurchbrechung der Buche.
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  Holztechnologie. Roč. 30, č. 2 (1994)
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 8. Holzforschung - Holzindustrie.[Preklady slovenských príspevkov do nemčiny].
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Holzforschung - Holzindustrie. Seminar im Rahmen des Ausbildungsprogramms CR/SR. (1993), s. 3-42
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 9. Über die Hautbidung auf der leiterförmigen Gefässdurchbrechung der Buche.
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Holztechnologie. Roč. 30, č. 2 (1993)
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 10. Úvod do podnikového hospodárstva. (Preklad originálu DUBS: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre.)
  Kníže Jiří TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Matejka Jozef TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  . (1993), s. 61
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha