Výsledky vyhľadávania

 1. kniha

  kniha

 2. Vplyv narušených lesných ekosystémov na spoločenstvá pavúkovcov (Arachnida) elektronický zdroj
  Černecká Ľudmila TUZFE - Fakulta ekológie a environmentalistiky
  Mihál Ivan (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2018. - 82 s.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=DD9282570EFDEA065079AFAC0787
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Patterns of Slovak primeval forests relevant to the UNESCO world natural heritage selection criteria
  Bublinec Eduard TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Burkovský Július
  Ďurkovič Jaroslav TUZLFF - Katedra fytológie
  Gömöry Dušan TUZLFF - Katedra fytológie
  Gregor Juraj TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Kontriš Jaroslav TUZLFF - Katedra fytológie
  Kontrišová Oľga TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Krištín Anton
  Križová Eva TUZLFF - Katedra fytológie
  Kropil Rudolf TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Kukla Ján
  Kulfan Jozef
  Mihál Ivan
  Pichler Viliam TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Pichlerová Magdaléna TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Šomšák Ladislav
  Tužinský Ladislav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Ujházy Karol TUZLFF - Katedra fytológie
  Zach Peter
  Banská Bystrica : Slovak Environmental Agency , 2003. - [24 p.] : far. fotogr., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 4. Ochrana biodiverzity a obhospodarovanie trvalých trávnych porastov Chránenej krajinnej oblasti - Biosférickej rezervácie Poľana 2
  Exnerová Alice
  Háberová Izabela
  Kontrišová Oľga TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Krajčovič Vladimír
  Krištín Anton SAVEKLES - Ústav ekológie lesa
  Lakota Ján
  Mihál Ivan SAVEKLES - Ústav ekológie lesa
  Michalec Milan
  Midriak Rudolf
  Patočka Jan
  Sabo Peter
  Slávik Dušan
  Sláviková Dagmar TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Štys Pavel
  Uhliarová Eva UMBFPV - Fakulta prírodných vied
  Ujházy Karol TUZLFF - Katedra fytológie
  Sláviková Dagmar (Vedecký redaktor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Slávik Dušan (Vedecký redaktor)
  Bratislava : IUCN, Svetová únia ochrany prírody , 1998. - 205 s.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha