Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv termickej úpravy bukového dreva na vybrané vlastnosti na nano a makro úrovni dizertačná práca
  Andor Tomáš TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Lagaňa Rastislav (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2018. - 110 s. : 56 obr., 20 tab.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1A3E11E18A8CF9B9B405CB3485E7
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Verifikácia parametrov kvality bukového konštrukčného dreva rôznymi metódami triedenia dizertačná práca
  Bajza Ondrej TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Rohanová Alena (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2018. - 125 s. : 72 obr., 23 tab.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=65CF89236B0A7E1242D678E040F7
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Dizajnérska kreativita aplikovaná v okrajových užívateľských skupinách dizertačná práca
  Bukovec Ondrej TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Ihring Marián (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2018. - 80 s.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=DD9282570EFDEA065078A6AC0787
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Využiteľnosť mobilných mapovacích systémov na odhad hrúbky stromov dizertačná práca
  Čerňava Juraj TUZLFHUL - Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky
  Tuček Ján (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2018. - 82 s. : 33 obr., 5 tab., príl.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1A3E11E18A8CF9B9BD00CD3485E7
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Vplyv narušených lesných ekosystémov na spoločenstvá pavúkovcov (Arachnida) elektronický zdroj
  Černecká Ľudmila TUZFE - Fakulta ekológie a environmentalistiky
  Mihál Ivan (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2018. - 82 s.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=DD9282570EFDEA065079AFAC0787
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Technologický proces lepenia preglejok urýchlený infračerveným žiarením dizertačná práca
  Forosz Viktor TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Sedliačik Ján (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2018. - 100 s. : 46 obr., 4 tab.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=65CF89236B0A7E1241D978E040F7
  počítačový súbor

  počítačový súbor