Výsledky vyhľadávania

 1. Kvantifikácia a overenie dopadov alternatívnych modelov hospodárenia na plnenie ekosystémových služieb v lese dizertačná práca
  Antal Michal TUZLFHUL - Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky
  Tuček Ján (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2019. - 130 s.
  xkni - KNIHY
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=50FE609ECAA3CD9EE4CC60E72399
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Vplyv modifikácie polystyrénov na tvorbu degradačných produktov pri tepelnom zaťažení dizertačná práca
  Bednár Martin TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Kačík František (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2019. - 77 s.
  xkni - KNIHY
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2A93A02001945
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Logistické procesy a optimalizácia ťažby a dopravy dreva vo vybraných oblastiach dizertačná práca
  Blaško Ľubomír TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Messingerová Valéria (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2019. - 164 s. : 66 obr. ; 52 tab.
  xkni - KNIHY
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1383B27F49E7628F58D5B74433C6
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Ekonomicko-environmentálne aspekty životného cyklu drevostavieb dizertačná práca
  Debnár Marek TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Potkány Marek (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2019. - 140 s. : 61 obr., 48 tab.
  xkni - KNIHY
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2A83D04001945
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Analýza kazetových nosníkov s pásnicami z bukového dreva pri ohybovom namáhaní dizertačná práca
  Ferenc Ondrej TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Štefko Jozef (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2019. - 113 s. : 72 obr., 13 tab.
  xkni - KNIHY
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1383B27F49E7628F52D0B14433C6
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Výskum vlastností a využitia tuhého zvyšku z termického spracovania komunálneho odpadu elektronický zdroj
  Fialová Jarmila (305) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2019. - 113 s.
  xkni - KNIHY
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2A93A03001945
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Štrukturálna diverzita a jej dynamika vo vybraných prírodných lesoch Slovenska dizertačná práca
  Filípek Michal TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2019. - 131 s. : 33 obr., 38 tab.
  xkni - KNIHY
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2AA3D04001945
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Riadenie rizika vzniku závažnej priemyselnej havárie vo vybranom podniku dizertačná práca
  Gordanová Jana TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Danihelová Anna (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2019. - 127 s. : 44 obr., 23 tab.
  xkni - KNIHY
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1383B27F49E7628F58D2BF4433C6
  počítačový súbor

  počítačový súbor