Výsledky vyhľadávania

 1. Meliorácie a rekultivácie : Skriptum
  Midriak Rudolf TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  . (1995), 67 v roku 1995 nevyšlo (nie je ani v zozname edičného strediska)
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 2. Únosnosť demontovateľných nábytkových spojov z DTD poster
  Joščák Pavol TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Černok Andrej
  Nábytok 2002 : Technická univerzita vo Zvolene 24.-25. október 2002. 15 s. (8 obr. príloh). - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 3. Ekonomické a hospodársko-úpravnícke plánovanie
  Kolenka Ivan TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Klacko Štefan TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Realizácia hospodárskej úpravy lesov podľa nových legislatívnych noriem : zborník referátov zo seminára, Zvolen, 4.4.1995. S. 81-91. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 223 s. / Hladík Milan 1937- ; Majoroš Štefan 1945-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 4. Načo je ekológovi a environmentalistovi filozofia?
  Androvičová Zlata TUZFESV - Katedra spoločenských vied
  Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva : zborník pôvodných vedeckých prác : proceedings of original scientific papers. S. 53-57. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019 / Miklós László 1949- ; Diviaková Andrea 1973- ; Hreško Juraj 1957- ; Izakovičová Zita 1959-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. Využitie virtuálnej reality vo vyučovacom procese
  Bambura Roman TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Mikušová Lucia TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Helexa Milan TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Progres a aplikácia edukačných metód v oblasti Mechaniky telies : vedecký recenzovaný zborník : peer – reviewed proceedings, časť I.. S. 5-9 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019 / Minárik Marián 1970- ; Víglaský Jozef 1948- ; Beňo Pavel 1962- ; Bodnár Ferdinand 1951- ; Kučera Marián 1974- ; Minárik Marián 1970- ; Turis Ján 1964- ; Minárik Marián 1970-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. Studies of component interconnection in a plywood structure with internal layers of veneer chips
  Barcík Štefan TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Ugryumov Sergey
  Razumov Evgeny Yu.
  Safin Ruslan R.
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Vol. 61, no. 1 (2019), p. 121-129. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 1
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/12-01-19.pdf
  článok

  článok

 7. Vybrané aspekty hodnotenia ekosystémových služieb lesných ekosystémov (modelové územie Štiavnické Bane)
  Belaňová Eliška TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Diviaková Andrea TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva : zborník pôvodných vedeckých prác : proceedings of original scientific papers. S. 9-26. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019 / Miklós László 1949- ; Diviaková Andrea 1973- ; Hreško Juraj 1957- ; Izakovičová Zita 1959-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 8. ŠVOČ 60 elektronický zdroj : 60th international student's scientific conference, 06.05.2019. volume of articles
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Čabalová Iveta (Recenzent)
  Simanová Ľubica (Recenzent)
  Kaputa Vladislav (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Slabejová Gabriela (Recenzent)
  Melicherčíková Iveta (Recenzent)
  Sčensný Patrik (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2019. - 1058 p. : fotogr., graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Use of virtual reality in learning of CNC programming
  Dado Miroslav TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Progres a aplikácia edukačných metód v oblasti Mechaniky telies : vedecký recenzovaný zborník : peer – reviewed proceedings, časť I.. S. 10-15 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019 / Minárik Marián 1970- ; Víglaský Jozef 1948- ; Beňo Pavel 1962- ; Bodnár Ferdinand 1951- ; Kučera Marián 1974- ; Minárik Marián 1970- ; Turis Ján 1964- ; Minárik Marián 1970-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 10. Factors that influence the decomposition rate of alder leaf litter in ponds
  Dekanová Vladimíra TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Svitok Marek TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Ekológia a environmentalistika : zborník abstraktov všetkých príspevkov z 16. ročníka Študentskej vedeckej konferencie. S. 11 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019 / Zacharová Andrea 1980- ; Vanek Miroslav 1980-
  xcla - ČLÁNKY
  https://fee.tuzvo.sk/sites/default/files/zbornik_abstraktov_prispevkov_zo_16.rocnika_studentskej_vedeckej_konferencie.pdf
  článok

  článok