Výsledky vyhľadávania

 1. Meliorácie a rekultivácie : Skriptum
  Midriak Rudolf TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  . (1995), 67 v roku 1995 nevyšlo (nie je ani v zozname edičného strediska)
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 2. Únosnosť demontovateľných nábytkových spojov z DTD poster
  Joščák Pavol TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Černok Andrej
  Nábytok 2002 : Technická univerzita vo Zvolene 24.-25. október 2002. 15 s. (8 obr. príloh). - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 3. Ekonomické a hospodársko-úpravnícke plánovanie
  Kolenka Ivan TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Klacko Štefan TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Realizácia hospodárskej úpravy lesov podľa nových legislatívnych noriem : zborník referátov zo seminára, Zvolen, 4.4.1995. S. 81-91. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 223 s. / Hladík Milan 1937- ; Majoroš Štefan 1945-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 4. Preprava dreva cestnou a železničnou dopravou na Slovensku, súčasný stav, technika a technologické možnosti
  Allman Michal TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Allmanová Zuzana TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Messingerová Valéria TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Jankovský Martin
  Dvořák Jiří (Recenzent)
  Radocha Marián (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 154 s. : 129 obr., 32 tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 5. Načo je ekológovi a environmentalistovi filozofia?
  Androvičová Zlata TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva : zborník pôvodných vedeckých prác : proceedings of original scientific papers. S. 53-57. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019 / Miklós László 1949- ; Diviaková Andrea 1973- ; Hreško Juraj 1957- ; Izakovičová Zita 1959-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia: kultúra a životné prostredie : zborník pôvodných vedeckých prác
  Androvičová Zlata (Vedecký redaktor) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Belaňová Eliška (Vedecký redaktor) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Hreško Juraj (Recenzent)
  Izakovičová Zita (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 115 s. : graf., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 7. Vybrané parametre servisu rakúskej volejbalovej reprezentácie mužov na ME 2019 proti slovenskej reprezentácii
  Azor Stanislav TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Popelka Jaroslav
  Telesná výchova a šport v živote človeka : konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác. S. 308-316 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019 / Baisová Karin 1973- ; Kružliak Martin 1961- ; Michal Jiří 1961- ; Štefko Jozef 1962-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 8. Dizajn - nábytok - Čína : alebo Správa spoza rohu zemegule
  Baďura René TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Tvorivosť v dizajne IV. O dimenziu viac : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : proceedings of the international scientific conference. S. 7-32 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019 / Nôta Roman 1982- ; Farkašová Elena 1969- ; Petelen Ivan 1947- ; Veselovský Juraj 1951-
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Predikcia záujmu študentiek Technickej univerzity vo Zvolene o pohybové a športovo-rekreačné aktivity na rok 2020
  Baisová Karin TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Telesná výchova a šport v živote človeka : konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác. S. 98-103 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019 / Baisová Karin 1973- ; Kružliak Martin 1961- ; Michal Jiří 1961- ; Štefko Jozef 1962-
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 10. Súhrn výsledkov analýzy vzťahu študentiek Technickej univerzity vo Zvolene k pohybovým, športovo-rekreačným a voľnočasovým aktivitám a k predmetu telesná výchova
  Baisová Karin TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Telesná výchova a šport v živote človeka : konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác. S. 91-97 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019 / Baisová Karin 1973- ; Kružliak Martin 1961- ; Michal Jiří 1961- ; Štefko Jozef 1962-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok