Výsledky vyhľadávania

 1. Špecifická úprava častí elektrickej gitary a ich kmitanie
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Sivčák Henrik
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 23-35 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Jarabina vtáčia - alternatíva exotických drevín vo výrobe idiofonických hudobných nástrojov
  Čulík Martin
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Žiaran Stanislav 1948- / Argalášová Ľubica ; Balážiková Michaela ; Danihelová Anna 1954- ; Darula Radoslav Noise and vibration in practice : peer-reviewed scientific proceedings : vedecký recenzovaný zborník, Vol. 19. S. 33-36. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 3. Klávesový strunový hudobný nástroj s nekonečným slákom - slovenská ninera
  Čulík Martin
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Spišiak Dominik TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 7-15. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 4. Rowan (Mountain ash) as an alternative to Honduran rosewood in the production of musical instruments abstract
  Čulík Martin
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Material - Acoustics - Place 2013 : 8th international conference, September 18-20, 2013, Zvolen, Slovakia : book of abstracts. CD-ROM, [1] p.. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. Jarabina vtáčia ako alternatívna drevina honduraského palisandra vo výrobe hudobných nástrojov
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Čulík Martin
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 37-45. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976-
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. String musical instrument with endless bow - Slovak ninera (Hurdy Gurdy) abstract
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Čulík Martin
  Material - Acoustics - Place 2013 : 8th international conference, September 18-20, 2013, Zvolen, Slovakia : book of abstracts. CD-ROM, [1] p.. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 7. Fyzikálno-akustické charakteristiky vybraných druhov dreva a ich vplyv na kvalitu zvuku xylofónov dizertačná práca
  Babiak Igor TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Danihelová Anna (Školiteľ (konzultant)) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2012. - 146 s. : graf. obr., tab., 11 príl.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=15638&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Chladni and circular saw disc vibrations visualisation
  Javorek Ľubomír TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Orłowski Kazimierz A.
  Wood science and engineering in the third millenium - ICWSE 2011 : proceedings from international conference : November 3-5, 2011 Transilvania university, Brašov. P. 187-192. - Brašov, Romania : Transilvania university of Brašov, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Vplyv povrchovej úpravy na akustické vlastnosti sláčikových hudobných nástrojov dizertačná práca
  Kajánek Peter TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Danihelová Anna (Školiteľ (konzultant)) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Ružinská Eva (Školiteľ (konzultant)) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2010. - 98 s. : 64 obr., 15 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 10. Elastic characteristics of wood composite materials
  Danihelová Anna TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Makovíny Ivan TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Košúth Stanislav TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Acoustics High Tatras 2009 : proceedings : 34th international acoustical conference - EAA symposium : September 28-30, 2009 Nový Smokovec, Slovakia. 4 p. - Zvolen : Technical University Zvolen, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok