Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv povrchovej úpravy na akustické vlastnosti sláčikových hudobných nástrojov dizertačná práca
  Kajánek Peter TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Danihelová Anna (Školiteľ (konzultant)) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Ružinská Eva (Školiteľ (konzultant)) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2010. - 98 s. : 64 obr., 15 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha