Jednoduché vyhľadávanie

Prehľadávané zdroje  Zmeniť

  • Univerzita Mateja Bela - Katalóg dokumentov (91705)

Zoznam periodík, ktoré odoberá Univerzitná knižnica UMB v roku:
2018

UPOZORNENIE PRE POUŽÍVATEĽOV

UPOZORNENIE PRE POUŽÍVATEĽOV
Kvôli integrácii knižnično-informačného systému ARL a Identity management UMB dôjde od 24. 1. 2018 k zmene prihlasovania do Konta používateľa v online katalóg Univerzitnej knižnice UMB. Táto zmena sa týka len študentov a zamestnancov UMB. Tí budú o tejto zmene informovaní prostredníctvom e-mailu. Používatelia mimo UMB sa budú môcť prihlasovať tak ako doteraz. Viac informácií na: http://www.library.umb.sk/univerzitna-kniznica-umb/oznamy/zmena-prihlasovania-do-konta-pouzivatela.html