Zdroje

Ďalšie zdroje môžu byť k dispozícii po  prihlásení

Univerzita Mateja Bela
Čiastkové knižnice Univerzity Mateja Bela
Slovenská ekonomická knižnica EU
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene
Slovenská národná knižnica Martin
Katalóg publikačnej činnosti - Akadémia vied ČR
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Slovenská akadémia vied Bratislava
Univerzitná Knižnica v Bratislave
Národní knihovna Praha
Library of Congress, USA