Zdroje

Ďalšie zdroje môžu byť k dispozícii po  prihlásení

Univerzita Mateja Bela

Google Scholar

Google

Yahoo

Pubmed

HighWire

Oaister

Slovenská ekonomická knižnica EU

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene

Slovenská národná knižnica Martin

Katalóg publikačnej činnosti - Akadémia vied ČR

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Slovenská akadémia vied Bratislava

Univerzitná Knižnica v Bratislave

Národní knihovna Praha

  • Online katalog Národní knihovny obsahuje veškeré záznamy knih od r.1995 a dalších druhů dokumentů od r.1996 nebo 1997 a tzv. studijní fond (exempláře půjčitelné domů).

Library of Congress, USA