Zdroje

Ďalšie zdroje môžu byť k dispozícii po  prihlásení

Univerzita Mateja Bela

Čiastkové knižnice Univerzity Mateja Bela

Slovenská ekonomická knižnica EU

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene

Slovenská národná knižnica Martin

Katalóg publikačnej činnosti - Akadémia vied ČR

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Slovenská akadémia vied Bratislava

Univerzitná Knižnica v Bratislave

Národní knihovna Praha

Library of Congress, USA