Počet záznamov: 1  

Evalvácia a modifikácia modelov výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy

 1. Valica, Miroslav, 1946- Evalvácia a modifikácia modelov výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy / Miroslav Valica, Petra Fridrichová, Terézia Paulisová. -- 2. vyd. (1. printové). -- Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2017. -- 200, [74] s. : gr., tab. ; 21 cm. -- (Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici). -- Bibliografia s. 190-194 - Vydanie na inom médiu: Evalvácia a modifikácia modelov výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy / Valica, Miroslav, 1946- ; Fridrichová, Petra, 1982-. -- Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2014. -- 200 s., [73] s. príl. : gr., tab. ; CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-557-0832-4. -- ISBN 978-80-557-1267-3 (brož.)

  1. etická výchova 2. modely výučby 3. evalvácia 4. ethical education 5. models for teaching 6. evaluation

  I. Fridrichová, Petra, 1982-
  II. Rohn, Terézia, Paulisová, 1981-

  37.015.31:17+37.091.3+303.094.5
  BB301