Pomoc pre Detail záznamu

Pomoc k online katalógu IPAC.

Stránka zobrazí informácie o vyhľadanom zázname v rôznych formátoch s možnosťou ďalších operácií so záznamom.

Po kliknutí na konkrétny záznam vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazí stránka s detailom daného záznamu. V úvodnom riadku je zobrazený celkový počet záznamov vo výsledkoch vyhľadávania a stránkovanie medzi jednotlivými záznamami. Stránkovanie je nastavené na pozícii (poradovom čísle) daného záznamu vo vyhľadanom sete.

Záznam sa automaticky zobrazí v podrobnom zobrazovacom formáte, vrátane náhľadu na obálku a prípadné ďalšie pripojené obrázky, naskenované obsahy alebo iné digitálne objekty (ak sú k dispozícii). Podrobný zobrazovací formát má linkovateľné odkazy a lupy, ktoré umožňujú vyhľadávanie prepojených záznamov či informácií. Napr. lupa pri mene hlavného autora vykoná vyhľadávanie a zobrazenie záznamu o danom autorovi. Link (klikateľné podčiarknutie) mena autora vykoná vyhľadávanie a zobrazenie všetkých záznamov (dokumentov) od daného autora.

Operácie so záznamom

Pre každý záznam sú potom umožnené nasledujúce operácie:

  • Požičať - ikona na vyžiadanie alebo rezerváciu dokumentu sa zobrazí len vtedy, ak sú pre titul evidované exempláre (napr. nezobrazí sa v prípade článkov, súborných záznamov periodík a pod.).
  • Do košíka - funkcia uloží záznam do košíka.
  • Bookmark – ponúka ďalšie možnosti vyhľadávania, zdieľania záznamov alebo operácií s daným záznamom.
  • Digitalizovaný dokument - odkaz na digitalizované dielo, nedostupné na trhu, ktoré je možné prezerať podľa udelenej licencie online alebo z prostredia knižnice.

Zobrazovacie formáty

Výsledky vyhľadávania je možné zobraziť zvyčajne v niekoľkých formátoch. Ponuku formátov určuje knižnica.

Podrobný

Zobrazovací formát, ktorý obsahuje maximum informácií o dokumente (ak vyhľadávate v katalógu) alebo o autorovi, predmetovom hesle, inštitúcii a pod. (ak vyhľadávate v autoritách). Podrobný zobrazovací formát môže obsahovať odkaz na plný text dokumentu alebo na fotografie súvisiace s heslom atď. Obsahuje tiež prehľad dostupných exemplárov, ktoré si môžete vypožičať. Rozsah informácií, ktoré su v podrobnom formáte dostupné, určuje knižnica.

Skrátený

Skrátený zobrazovací formát obsahuje stručnú informáciu o dokumente alebo autorovi, predmetovom hesle a pod. Sú to len základné informácie, aby ste vedeli posúdiť, či ste našli to, čo ste hľadali.

ISBD

Pre informácie o dokumente (ak vyhľadávate v katalógu) môže byť dostupný tiež ISBD zobrazovací formát. Je to zobrazovací formát vytvorený knihovníkmi na jednotné zobrazenie čo najväčšieho množstva informácií o dokumente v komprimovanej podobe. Zvyčajne je to len jeden riadok, kde nájdeme názov dokumentov, informácie o autoroch, vydavateľovi, vydaní a pod. Ak sa s formátom bližšie zoznámite a viete sa v ňom orientovať, tak je vhodný napr. na tlač rôznych prehľadov literatúry (tzv. bibliografií).

MARC

Špecializovaný formát, ktorý zobrazuje záznam vo výmennom formáte MARC - každý riadok zobrazuje jedno pole MARC záznamu.

Ďalšie

Prípadné ďalšie zobrazovacie formáty je možné zvoliť si v ponuke Zobrazovacie formáty v ľavom bočnom menu stránky.


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.