Pomoc pre Výsledky vyhľadávania

Pomoc k online katalógu IPAC.

Na stránke Výsledky vyhľadávania sa zobrazia nájdené záznamy vyhovujúce zadaným vyhľadávacím kritériám.

Ak bolo nájdené väčšie množstvo záznamov, budú záznamy zobrazené na viac stránkach po desiatich záznamoch na každej stránke. Počet nájdených záznamov a prípadný posun stránkovania je v úvode a na konci stránky.

Záznamy sú zobrazené a triedené podľa preddefinovaného nastavenia. Toto nastavenie je možné zmeniť (pozri stránka Rozšírené vyhľadávanie – záložka Nastavenie).

Štandardná ponuka zobrazovacích formátov je popísana nižšie.

Čo ďalej s výsledkami vyhľadávania?

Do košíka

Všetky vyhľadané záznamy (celý set) alebo len záznamy na danej stránke môžete vložiť do košíka, kde je potom umožnené so záznamami hromadne pracovať (pozri Rozšírené vyhľadávanie).

Zasielanie novinek – SDI

Služba SDI (Selective Dissemination of Information = adresné informačné služby) slúži na pravidelné zasielanie noviniek v knižnici, ktoré sa týkajú daného odboru záujmu.

Na základe zadaného vyhľadávacieho dotazu (napr. Kľúčové slová = ekológia) bude systém podľa nastavenia zasielať na uvedenú emailovú adresu pravidelné informácie, či pribudol v knižnici nový dokument s touto tématikou (pozri Moje SDI).

Upraviť dotaz

Presunie dotaz na stránku Rozšíreného vyhľadávania, kde môžeme k dotazu pridať ďalšie selekčné kritéria alebo limity (pozri Rozšírené vyhľadávanie).

Zdroje

Možnosť zmeniť alebo pridať do vyhľadávania ďalšie zdroje - lokálne alebo externé databázy alebo vyhľadávače (pozri Zdroje).

Nový dotaz

Ponúkne formulár jednoduchého vyhľadávania na zadanie nového dotazu.

Operácie so záznamom

Pre každý záznam sú potom umožnené nasledujúce operácie:

  • Požičať - ikona na vyžiadanie alebo rezerváciu dokumentu sa zobrazí len vtedy, ak sú pre titul evidované exempláre (napr. nezobrazí sa v prípade článkov, súborných záznamov periodík a pod.).
  • Do košíka - funkcia uloží záznam do košíka.
  • Bookmark – ponúka ďalšie možnosti vyhľadávania, zdieľania záznamov alebo operácií s daným záznamom.
  • Digitalizovaný dokument - odkaz na digitalizované dielo, nedostupné na trhu, ktoré je možné prezerať podľa udelenej licencie online alebo z prostredia knižnice.

Zobrazovacie formáty

Výsledky vyhľadávania je možné zobraziť zvyčajne v niekoľkých formátoch. Ponuku formátov určuje knižnica.

Podrobný

Zobrazovací formát, ktorý obsahuje maximum informácií o dokumente (ak vyhľadávate v katalógu) alebo o autorovi, predmetovom hesle, inštitúcii a pod. (ak vyhľadávate v autoritách). Podrobný zobrazovací formát môže obsahovať odkaz na plný text dokumentu alebo na fotografie súvisiace s heslom atď. Obsahuje tiež prehľad dostupných exemplárov, ktoré si môžete vypožičať. Rozsah informácií, ktoré su v podrobnom formáte dostupné, určuje knižnica.

Skrátený

Skrátený zobrazovací formát obsahuje stručnú informáciu o dokumente alebo autorovi, predmetovom hesle a pod. Sú to len základné informácie, aby ste vedeli posúdiť, či ste našli to, čo ste hľadali.

ISBD

Pre informácie o dokumente (ak vyhľadávate v katalógu) môže byť dostupný tiež ISBD zobrazovací formát. Je to zobrazovací formát vytvorený knihovníkmi na jednotné zobrazenie čo najväčšieho množstva informácií o dokumente v komprimovanej podobe. Zvyčajne je to len jeden riadok, kde nájdeme názov dokumentov, informácie o autoroch, vydavateľovi, vydaní a pod. Ak sa s formátom bližšie zoznámite a viete sa v ňom orientovať, tak je vhodný napr. na tlač rôznych prehľadov literatúry (tzv. bibliografií).

MARC

Špecializovaný formát, ktorý zobrazuje záznam vo výmennom formáte MARC - každý riadok zobrazuje jedno pole MARC záznamu.

Ďalšie

Prípadné ďalšie zobrazovacie formáty je možné zvoliť si v ponuke Zobrazovacie formáty v ľavom bočnom menu stránky.


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.