Pomoc pre Vybrané dokumenty

Pomoc k online katalógu IPAC.

Skupiny záznamov a správa dokumentov používateľa.

Na stránke Vybrané dokumenty si môžete ukladať dokumenty (respektíve záznamy dokumentov), ktoré si plánujete v budúcnosti vypožičať alebo z ktorých vytvoríte skupinu dokumentov a rozpošlete ich ako vybrané dokumenty a pod. K dokumentom môžete vkladať ľubovoľnú poznámku.

Ako pridať dokument do skupiny Vybraných dokumentov?

 1. Prejdite na stránku s výsledkami vyhľadávania, na anebo Košík anebo na detail niektorého z dokumentov.
 2. V ponuke odkazov pre operáciu so záznamom kliknutím na odkaz zobrazíte okno, ktoré umožní záznam priradiť do skupiny, prípadne dopísať neverejnú poznámku a uložiť.
  Záznam dokumentu bude pridaný do danej skupiny dokumentov.

Ako vytvoriť vlastnú skupinu dokumentov?

 1. Prejdite na stránku Vybrané dokumenty.
 2. V horní části stránky klikněte na ikonku , čím zobrazíte okno pre pridanie novej skupiny.
 3. Zadajte názov novej skupiny.
 4. Tlačidlom Vytvoriť novú skupinu skupinu vytvoríte a uložíte. Skupina sa zobrazí v ľavej časti stránky.

Ako vymazať skupinu dokumentov?

 1. Prejdite na stránku Vybrané dokumenty.
 2. V bočnom menu kliknite na ikonu , čím zobrazíte stránku pre nastavenie skupiny.
 3. V sekcii Odstrániť tlačidlom Odstrániť skupinu skupinu vymažete.

Nie je možné vymazať hlavnú skupinu.

Ako premenovať skupinu dokumentov?

 1. Prejdite na stránku Vybrané dokumenty.
 2. V bočnom menu kliknite na ikonu čím zobrazíte stránku pre nastavenie skupiny.
 3. V sekcii Premenovať zadajte nový názov skupiny.
 4. Tlačidlom Premenovať skupinu premenujete a uložíte.

Nie je možné premenovať hlavnú skupinu.

Ako presunúť dokument do inej skupiny dokumentov?

 1. Prejdite na stránku Vybrané dokumenty.
 2. Vyberte skupinu, v ktorej je momentálne dokument uložený.
 3. V ponuke odkazov pre operáciu so záznamom dokumentu kliknite na tlačidlo .
 4. Zobrazí sa ponuka skupín, do ktorých je možné záznam dokumentu presunúť.
 5. Výberom skupiny dôjde k presunutiu záznamu dokumentu.

Ako skopírovať dokument do inej skupiny dokumentov?

 1. Prejdite na stránku Vybrané dokumenty.
 2. Vyberte skupinu, v ktorej je momentálne dokument uložený.
 3. V ponuke odkazov pre operáciu so záznamom dokumentu kliknite na tlačidlo
 4. Zobrazí sa ponuka skupín, do ktorých je možné záznam dokumentu skopírovať.
 5. Výberom skupiny dôjde ku skopírovaniu záznamu dokumentu.

Ako vymazať dokument zo skupiny Vybraných dokumentov?

 1. Prejdite na stránku Vybrané dokumenty.
 2. Vyberte skupinu, v ktorej je momentálne dokument uložený.
 3. Kliknutím na tlačidlo a potvrdením požiadavky na vymazanie dokument vymažete.

Ako skupinu Vybraných dokumentov uverejniť?

 1. Prejdite na stránku Vybrané dokumenty.
 2. V bočnom menu kliknite na ikonu , čím zobrazíte stránku pre nastavenie skupiny.
 3. V sekcii Šírenie je tlačidlo Zverejniť, ktorým skupinu dokumentov uverejníte pre všetkých, ktorí majú k dispozícii URL adresu na túto skupinu.

Ako ukončiť uverejnenie skupiny Vybraných dokumentov?

 1. Prejdite na stránku Vybrané dokumenty.
 2. V bočnom menu kliknite na ikonu , čím zobrazíte stránku pre nastavenie skupiny.
 3. V sekcii Šírenie je tlačidlo Zrušiť publikovanie, ktorým ukončíte uverejnenie skupiny vybraných dokumentov. Pôvodná URL adresa už v tomto prípade nie je a nebude platná. S opätovným uverejnením sa vytvorí nová unikátna URL.

Ako nastaviť zobrazenie skupiny Vybraných dokumentov?

 1. V tomto prípade je možné nastaviť triedenie a zobrazovací formát.
 2. Prejdite na stránku Vybrané dokumenty.
 3. V bočnom menu kliknite na ikonu , čím zobrazíte stránku pre nastavenie skupiny.
 4. V sekcii Zobrazenie je možné nastaviť spôsob triedenia a zobrazovací formát.

Ako preposlať dokument/y zo skupiny Vybraných dokumentov na e-mail?

 1. Poslať je možné jeden záznam alebo celú skupinu záznamov.
 2. Prejdite na stránku Vybrané dokumenty.
 3. Jeden záznam je možné poslať prostredníctvom odkazu , ktorý sa nachádza v ponuke odkazov pre operáciu so záznamom dokumentu.
 4. Skupinu dokumentov je možné odoslať prostredníctvom tlačidla ktoré sa nachádza v hornej časti obrazovky nad záznamami dokumentov. Po kliknutí sa dostanete na stránku pre odoslanie e-mailu.
 5. Zadajte adresu príjemcu alebo viacerých príjemcov.
 6. V prípade potreby môžete upraviť predmet, prípadne aj text sprievodnej správy.
 7. Tlačidlom Odoslať odošlete vybrané dokumenty uvedeným adresátom.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.