Jednoduché vyhľadávanie

Prehľadávané zdrojeZmeniť

  • Univerzita Mateja Bela - Záverečné a kvalifikačné práce 56841

Zoznam periodík, ktoré odoberá Univerzitná knižnica UMB v roku:

2020

Zatvorenie knižnice

Vážení používatelia,  v súvislosti s prijatým rozhodnutím vedenia UMB k prevencii šírenia ochorenia COVID-19 budú

od 9. 3. 2020 do 29. 3. 2020 pracoviská Univerzitnej knižnice UMB zatvorené.

Končiace výpožičky a žiadanky budú automaticky predĺžené.  Ďakujeme za pochopenie.