Počet záznamů: 1  

Pravá ruka K.H. Franka

  1. Hruška, Emil, 1958-

    Pravá ruka K.H. Franka : SS-Standartenführer Robert Gies v protektorátu / Emil Hruška & Jacqueline Giesová. -- První vydání. -- Praha : Nakladatelství Epocha, 2019. -- 192 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm. -- Obsahuje bibliografii. -- Resumé: Životní osudy Roberta Giese, důstojníka SS a spolupracovníka K. H. Franka. Práce sleduje Giesovo mládí, jeho vstup do NSDAP a kariéru v řadách SS. Další kapitoly popisují vznik protektorátu Čechy a Morava, osobnost i politickou činnost státního tajemníka K. H. Franka; Gies byl jeho osobním referentem. Autor se zaobírá také historií českých zemí v dobách nacistické okupace, Giesovým podílem na páchaných fašistických represích a jeho životem v poválečném období. Závěrečnou část knihy tvoří rozhovor s vnučkou Roberta Giese. -- Abstrakt: Karl H. Frank by úlohu pána protektorátu Čechy a Morava nedokázal plnit bez svého osobního tajemníka, vysokého důstojníka SS dr. Roberta Giese. Heydrichův člověk byl mocným mužem v pozadí, skutečnou „šedou eminencí“, označovanou též za Frankova „zlého ducha“. Jak pamětníci, tak historikové se shodují v tom, že na všech Frankových závažných činech a opatřeních se Gies podílel a stál rovněž za vznikem pro nacisty klíčových memorand, Frankem podepsaných, včetně toho, které se týkalo „konečného řešení české otázky“. Robert Gies byl nakonec lépe informován o dění v protektorátu než sám K. H. Frank a jeho reálná moc byla obrovská.. -- Abstrakt: Je pravdou, že K. H. Frank byl v letech 1939–1945 faktickým pánem Protektorátu Čechy a Morava. Po celou tu dobu usiloval nikoli neúspěšně o to, aby Hitlerem mu zadaná politická linie – udržet na svěřeném území co největší klid a zajistit chod zbrojní výroby – byla striktně dodržována, a to jak tvrdými represivními opatřeními, tak politikou „cukru“. Frank by však nedokázal svou roli plnit, kdyby neměl k ruce a za zády vysokého důstojníka SS dr. Roberta Giese jako svého osobního tajemníka a později šéfa ministerského úřadu. Gies, Heydrichův člověk, byl mocným mužem v pozadí, skutečnou „šedou eminencí“, označovanou též za Frankova „zlého ducha“. Jak pamětníci, tak historikové se shodují v tom, že na všech Frankových závažných činech a opatřeních se Gies podílel a stál rovněž za vznikem pro nacisty klíčových memorand, Frankem podepsaných, včetně toho, které se týkalo „konečného řešení české otázky“. Robert Gies byl nakonec lépe informován o dění v protektorátu než sám K. H. Frank a jeho reálná moc byla obrovská. Gies stál rovněž za tzv. úklidovými opatřeními prováděnými nacisty na konci války, dohlížel na ukrytí „štěchovického archivu“ a zcela nepochybně věděl, kam byly z Prahy odvezeny insignie Univerzity Karlovy a její archiv. Po skončení války Robert Gies „zmizel“: po krátké internaci Američany se skrýval v západním Německu pod falešným jménem, aby po nějaké době zahájil svou další kariéru. Pokusy v 60. letech postavit Giese před soud jako válečného zločince vyzněly do prázdna. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788075572271. -- ISBN : 978-80-7557-227-1 (vázáno) : Kč 199.00.
    I. Gies, Jacqueline, 1967-


    Gies, Robert, 1902-1974 * nacisté - Německo - 20. století * okupační politika - Německo - 1939-1945 * druhá světová válka (1939-1945) - Česko * Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) * biografie * literatura faktu
    329.17-051 * 341.223.1 * 94(100)"1939/1945" * 929 * (430) * (437.3) * (092) * (0:82-96)

Počet záznamů: 1