Search results

 1. Dejiny filozofie.Zv.1.Novovek. Časť 1 / František Sirovič - Trnava : Dobrá kniha, 1997 - 321 s. ISBN 80-7141-159-0 [1, currently available 0, at library only 1]
  Dejiny filozofie.Zv.1.Novovek. Časť 1

  book

 2. Úvahy slobodného človeka v slobodnej Európe / Ján Sucháň ; Jaz.úpr. M.Mišúrová.. - 1. vyd. - Bratislava : PS Mont, 1997 - 104 s. ISBN 80-967620-1-X [1, currently available 0]
  Úvahy slobodného človeka v slobodnej Európe

  book

 3. Výtvarná moderna Slovenska : maliarstvo a sochárstvo 1890-1949 / Ján Abelovský, Katarína Bajcurová. - 1. vyd. - Bratislava : Vyd. P. Popelka, 1997 - 670 s. ISBN 80-967203-3-3 [1, currently available 0, at library only 1]
  Výtvarná moderna Slovenska

  book

 4. Občan a demokracia / Sprac., úvod P.Kresák - Bratislava : Nadácia Občan ademokracia, 1997 - 315 s. ISBN 80-967169-7-2 [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Harmonie osobnosti a změnový proces : Osobní vyrovnanost jako výsledek efektivního zvládání životních změn / Ronald Robbins ; Z angl. přel. M.Polasková. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1997 - 273 s. ISBN 80-85954-34-6 [1, currently available 0]
  Harmonie osobnosti a změnový proces

  book

 6. Náučné chodníky a náučné lokality v chránených územiach Slovenska / Fot. archív SAŽP COPK. - Banská Bystrica : Slov. agent. život. prostredia, 1997 - 118 s., 1 voľ. mp. ISBN 80-88850-12-6 [2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Vulkány : Kde Země chrlí oheň a popel / Bernhard Edmaier, Angelika Jung Hüttl ; Z něm. přel. J.Čížek.. - 1. vyd. - Bratislava : Kontakt Plus, 1997 - 157 s. (Fascinující planeta) ISBN 80-88855-15-2 [1, currently available 0, at library only 1]
  Vulkány

  book

 8. Dějiny zemí Koruny české.Sv.1.Od příchodu Slovanů do roku 1740 / Prolog I.Rada. - 4. vyd. - Praha : Paseka, 1997 - 315 s. ISBN 80-7185-096-9. - ISBN 80-7185-098-5 (soubor) [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Kultúrne rozmery jazyka : Úvahy jazykovedca / Ján Kačala ; Doslov J.Sabol. - Bratislava : Nadácia Korene, 1997 - 163 s. ISBN 80-85170-33-7 [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Logické dôsledky : Praktická príručka ako učiť deti a dospievajúcu mládež zodpovednému správaniu / Rudolf Dreikurs, Loren Grey ; Z angl. prel., doslov D.Čechová. - 1. vyd. - Nové Zámky : Psychoprof, 1997 - 171 s. ISBN 80-967148-7-2 [1, currently available 0]
  Logické dôsledky

  book