Search results

 1. Rok 1918 a Slováci / Ivan Mrva, Peter Mulík - Martin : Matica slovenská, 2019 - 116 s. ISBN 978-80-8128-224-9 [1, currently available 1]
  book

  book

 2. 2.Rusko

  Rusko : zbožňované, aj zatracované / Pavel "Hirax" Baričák ; foto autor. - 1. vyd. - Martin : HladoHlas Group, 2019 - 297 s. ISBN 978-80-89711-92-5 [2, currently available 0]
 3. Neznámy slovenský príbeh : eseje o slovenskej minulosti a prítomnosti / Marián Tkáč - Martin : Matica slovenská, 2018 - 296 s. ISBN 978-80-8128-202-7 [2, currently available 2]
  book

  book

 4. Jedenásť povrazov / Peter Štrelinger ; úvod Roman Kaliský - Martin : Matica slovenská, 2017 - 175 s. ISBN 978-80-8128-195-2 [1, currently available 1]
  book

  book

 5. Osem osamelých solitérov americkej literatúry / Andrijan Turan - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2017 - 188 s. ISBN 978-80-8115-249-8 [2, currently available 2]
  Osem osamelých solitérov americkej literatúry

  book

 6. Osem storočí slovenskej heraldiky / Ladislav Vrteľ ; preklad do angličtiny Andrea Tarcalová, Milan Šišmiš. - 3. revid. a dopl. vyd. - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2017 - 303 s. ISBN 978-80-8115-247-4 [1, currently available 1]
  Osem storočí slovenskej heraldiky

  book

 7. Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli / Napísala Zuzana Šinkovicová ; ilustroval Marek Mertinko - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2017 - 92 s. ISBN 978-80-8115-248-1 [5, currently available 4]
  Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli

  book

 8. Levočské povesti / Ján Milčák ; ilustroval Stanislav Lajda - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2017 - 54 s. ISBN 978-80-8115-244-3 [5, currently available 5]
  Levočské povesti

  book

 9. Žiadne pravidlá / Lenka Gahérová. - 1. vyd. - Martin : HladoHlas Group, 2017 - 226 s. ISBN 978-80-89711-69-7 [5, currently available 3]
  Žiadne pravidlá

  book

 10. Démon hnevu : atentát rytiera Feliciána Zacha na uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou / S. V. Lapšanský - Martin : Matica slovenská, 2016 - 215 s. ISBN 978-808128-169-3 [1, currently available 1]
  Démon hnevu

  book