Search results

 1. Správny poriadok : Komentár - výklad niektorých ustanovení zákona o správe daní a poplatkov - judikatúra - súvisiace predpisy / Eva Babiaková. - 1. vyd. - Bratislava : MANZ, 1998 - 361 s. (Komentáre k slovenskému právu ; zv.3) ISBN 80-85719-16-9 [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. Malý slovník finančného práva : (pre právnikov) / Jozef Králik, Ľubomír Grúň - Bratislava : MANZ, 1998 - 197 s. (Slovníky ; zv.1) ISBN 80-85719-17-7 [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. Trestný zákon : Stručný komentár / Harald Stiffel, Jozef Kočica - Bratislava : MANZ, 1997 - 508 s. ISBN 80-85719-11-8 [1, currently available 1]
  book

  book


 4. Pozemkové právo / Milan Štefanovič. - 1. vyd. - Bratislava : MANZ, 1997 - 225 s. ISBN 80-85719-12-6 [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 5. Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky.Zv.1 / Ján Drgonec. - 1. vyd. - Bratislava : MANZ, 1997 - 264 s. ISBN 80-85719-13-4 [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. Zákon o revitalizácii podnikov : Komentár / Anton Zirin. - 1. vyd. - Bratislava : MANZ, 1997 - 123 s. (Komentáre k slovenskému právu ; zv.2) ISBN 80-85719-14-2 [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book