Search results

 1. Heraldica sanctorum, čiže, Slovné, ale tiež obrazové poučenie o heraldickom vyjadrení Najsvätejšej Trojice, Panny Márie, ako aj o zobrazovaní a rozpoznávaní jednotlivých svätcov v erboch / Ladislav Vrtel ; ilustroval autor. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2016 - 278 s. ISBN 978-80-224-1547-7 [4, currently available 4]
  Heraldica sanctorum, čiže, Slovné, ale tiež obrazové poučenie o heraldickom vyjadrení Najsvätejšej Trojice, Panny Márie, ako aj o zobrazovaní a rozpoznávaní jednotlivých svätcov v erboch

  book

 2. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016 / [Predslov Ľudmila Benkovičová] - Bratislava : Veda, 2016 - 671 s. ISBN 978-80-224-1541-5 [1, currently available 0, at library only 1]
  Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016

  book

 3. Matúš Čák Trenčiansky / Ján Lukačka. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2016 - 143 s. ISBN 978-80-224-1532-3 [4, currently available 4]
  Matúš Čák Trenčiansky

  book

 4. Planéta, na ktorej žijeme / Igor Broska a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015 - 170 s. (Svet vedy ; zv. 36) ISBN 978-80-224-1436-4 [1, currently available 1]
  Planéta, na ktorej žijeme

  book

 5. Slovensko v 20. storočí. Zv. 4., Slovenská republika 1939-1945 / [Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015 - 477 s. ISBN 978-80-224-1351-0 [1, currently available 0, at library only 1]
  Slovensko v 20. storočí

  book

 6. Slovník súčasného slovenského jazyka. [Zv. 3.], M-N / [Zodpovedná redaktorka Alexandra Jarošová] - Bratislava : Veda, 2015 - 1104 s. ISBN 978-80-224-1485-2 [7, currently available 6, at library only 1]
  Slovník súčasného slovenského jazyka

  book

 7. Stručný etymologický slovník slovenčiny / Ľubor Králik. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015 - 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7 [1, currently available 0, at library only 1]
  Stručný etymologický slovník slovenčiny

  book

 8. Tri spisovateľky : (Šoltésová, Vansová, Timrava) / Marcela Mikulová. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015 - 297 s. (Svet vedy ; zv. 38) ISBN 978-80-224-1433-3 [1, currently available 1]
  Tri spisovateľky

  book

 9. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015 / [Predslov Ľudmila Benkovičová] - Bratislava : Veda, 2015 - 681 s. ISBN 978-80-224-1482-1 [1, currently available 0, at library only 1]
  Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015

  book

 10. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť, [Zv.] 1. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2014 - 547 s. (Svet vedy ; zv. 33) ISBN 978-80-224-1370-1 [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book