Search results

Records found: 22  
Your query: Publisher = "Victoria Publishing"
 1. Antikoncepce : Praktická příručka / Anne Szarewská, John Guillebaud ; Z angl. přel. O.Mlejnek.. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1996 - 222 s. ISBN 80-85865-55-6 [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Antikoncepce

  book

 2. Lexikon východní moudrosti : Buddhismus. Hinduismus. Taoismus. Zen / Z něm. přel. J.Filipský.. - 1. vyd. - Olomouc : Votobia, 1996 - 564 s. ISBN 80-7198-168-0 (Votobia). - ISBN 80-85605-54-6 (Victoria Publishing) [1, currently available 0, at library only 1]
  Lexikon východní moudrosti

  book

 3. Encyklopedie astrologie / Catherine Aubier ; Spolupr. P. Ravignant. Z franc. orig. přel. V. Misařová.. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 312 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Macmillanův slovník moderní ekonomie / Z angl. orig. přel. O.Dědek.. - 2. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 549 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Kniha o cenných papírech / David M. Weiss ; Z angl. přel. J.Feldstein.. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 313 s. ISBN 80-58605-56-2 [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Mikroekonomie : Moderní přístup / Hal R. Varian ; Z amer. angl. přel. L.Grega.. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 20 s., 643 s., A34 s. ISBN 80-85856-25-4 [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  book

  book

 7. Makroekonomie / David Gowland ; Z angl. přel. M.Šálek.. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 238 s. ISBN 80-85865-22-X [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Makroekonomie

  book

 8. Atlas univerzálních dějin židovského národa od časů biblických praotců do současnosti / Z angl. přel. D.Zbavitel.. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 298 s., 1 vol. příl. ISBN 80-7187-013-7 [1, currently available 0, at library only 1]
  Atlas univerzálních dějin židovského národa od časů biblických praotců do současnosti

  book

 9. Demokracie a její kritici / Robert A. Dahl ; Z angl. přel. H.Blahoutová.. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 349 s. ISBN 80-85605-81-3 [1, currently available 0, at library only 1]
  Demokracie a její kritici

  book

 10. Psychologie / Zost. R.L.Atkinsonová. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 857 s. ISBN 80-85605-35-X [1, currently available 0, at library only 1]
  Psychologie

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.