Search results

 1. Vybrané spisy v piatich zväzkoch. Zv. 1., 1894 - máj 1904 / Vladimir Iľjič Lenin ; zostavila Redakcia Pravdy. - 1. vyd. - Bratislava : Pravda, 1973 - 727 s. [1, currently available 1]
  book

  book


 2. Vybrané spisy v piatich zväzkoch. Zv. 3., Apríl 1917 - marec 1918 / Vladimir Iľjič Lenin. - 1. vyd. - Bratislava : Pravda, 1973 - 801 s. [1, currently available 1]
  book

  book


 3. Vybrané spisy v piatich zväzkoch. Zv. 2., Január 1905 - september 1916 / Vladimir Iľjič Lenin. - 1. vyd. - Bratislava : Pravda, 1973 - 618 s. [1, currently available 1]
  book

  book


 4. Vybrané spisy v piatich zväzkoch. Zv. 4., apríl 1918 - apríl 1920 / Vladimir Iľjič Lenin. - 1. vyd. - Bratislava : Pravda, 1973 - 656 s. [1, currently available 1]
  book

  book


 5. Vybrané spisy v piatich zväzkoch. Zv. 5. / Vladimir Iľjič Lenin. - 1. vyd. - Bratislava : Pravda, 1973 - 780 s. [1, currently available 1]
  book

  book