Výsledky vyhľadávania

 1. Variability and grouping of chestnuts (Castanea sativa Mill.) grown in old orchards at the locality Modrý Kameň
  Bolvanský Milan
  Folia oecologica, 29. S. 95-107. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2002
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 2. Rozšíření Hieracium echioides a H. rothianum v České republice a na Slovensku
  Peckert Tomáš
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 37, č. 2 (2002), s. 129-144. - Česká botanická společnost : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: 1-2
  kniha

  kniha


 3. kniha

  kniha


 4. Zmiennosc morfologiczna jarzebu brekinii [Sorbus torminalis (L.) Crantz] w Wielkopolskim Parku Narodowym
  Bednorz Leszek
  Rocznik dendrologiczny. Vol. 48 (2000), s. 35-43. - Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego : Poznaň
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 48
  kniha

  kniha


 5. Analiz vnutripopuljacionnoj izmenčivosti generativnych poček jivy pepeľnoj
  Afonin A.A.
  Samoškin Je.N.
  Izvestija vysšich učebnych zavedenij. Lesnoj žurnal : lesnoj žurnal. č. 5 (1998), s. 38-43. - Archangeľsk : Archangeľskij gosudarstvennyj techničeskij universitet
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. Osobliwy przypadek anormalnej budowy strzaly sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
  Danielewicz Wladyslaw
  Malinski Tomasz
  Rocznik dendrologiczny. Roč. 46, č. 1 (1998), s. 67-74. - Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego : Poznaň
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. Druhy rodu Reynoutria na území České republiky
  Mandák Bohumil
  Pyšek Petr (Upravovateľ / Adaptátor)
  Zprávy České botanické společnosti. Materiály 14 (1997), s. 45-57. - Česká botanická společnost : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 8. kniha

  kniha


 9. kniha

  kniha


 10. Dreviny a premenlivosť ich orgánov
  Mercel František
  Živa. č. 1 (1995), s. 7-8
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha