Zdroje

Další zdroje mohou být k dispozici po  přihlášení

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov

Google

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov

Národní knihovna Praha

  • Online katalog Národní knihovny obsahuje veškeré záznamy knih od r.1995 a dalších druhů dokumentů od r.1996 nebo 1997 a tzv. studijní fond (exempláře půjčitelné domů).

Univerzita Karlova Praha

  • elektronický katalog monografií, časopisů a dokumentů, které naleznete ve fondech knihoven UK.